ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu związanym z kontaktem,
przez firmę ONLY OAK Piotr Wierzbicki, zwaną ONLY OAK
z siedzibą w Warszawie 01-703 prz ul. Gąbińska 9/118.
Zgodnie z art. 13 ust. 2 firma informuje, że podanie danych osobowych jest dobrowolne oraz, że: a) dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w zakresie i w celu, o którym mowa w pierwszym zdaniu niniejszej zgody, b) przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych, a także prawo ich poprawiania, c) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na szczególną sytuację, d) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, e) dane osobowe będą przetwarzane w warunkach zapewniających ich ochronę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W zakresie określonym w pkt. a), e) powyższego oświadczenia, żądania lub pytania należy zgłaszać w formie elektronicznej na adres: kontakt@onlyoak.pl

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu związanym z kontaktem,
przez firmę ONLY OAK Piotr Wierzbicki, zwaną ONLY OAK
z siedzibą w Warszawie 01-703 prz ul. Gąbińska 9/118.
Zgodnie z art. 13 ust. 2 firma informuje, że podanie danych osobowych jest dobrowolne oraz, że: a) dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w zakresie i w celu, o którym mowa w pierwszym zdaniu niniejszej zgody, b) przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych, a także prawo ich poprawiania, c) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na szczególną sytuację, d) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, e) dane osobowe będą przetwarzane w warunkach zapewniających ich ochronę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W zakresie określonym w pkt. a), e) powyższego oświadczenia, żądania lub pytania należy zgłaszać w formie elektronicznej na adres: kontakt@onlyoak.pl

ONLY OAK
ul. Gąbińska 9/118
01-703 Warszawa
kontakt@onlyoak.pl
Tel. 570 513 339