RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 r. ONLY OAK Piotr Wierzbicki zwany ONLY OAK ul. Gąbińska 9/118
01-703 Warszawa NIP: 7591592147 informujemy, iż:

1.
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  ONLY OAK Piotr Wierzbicki
zwany ONLY OAK ul. Gąbińska 9/118 01-703 Warszawa NIP: 7591592147

2.
Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Piotr Wierzbicki
(email: kontakt@onlyoak.pl).

3.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą
w celach zawarcia i wykonania umów: sprzedaży, transportu, usługi
znakowania i pakowania. Podstawą przetwarzania danych w takim przypadku
jest art. 6 ust 1 pkt b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 r., tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy
i podjęcia działań przed zawarciem umowy.

4.
W przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez
Administratora w celach marketingowych podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust 1 pkt a)
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
tj. udzielona zgoda.

5.
Podanie danych ma charakter dobrowolny. Zapewniamy również Państwa, że dane nie
będą sprzedawane lub w inny sposób przekazywane innym podmiotom do celów komercyjnych,
chyba, że osoba, której dane dotyczą udzieli na to zgody. Państwa dane osobowe nie
będą także przekazywane do państwa trzeciego.

6.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane:

a) przez okres 5 pełnych lat obrotowych od czasu rozwiązania, wygaśnięcia lub wykonania
danej umowy, której dane dotyczą lub

b) do czasu cofnięcia zgody w przypadku gdy podstawą przetwarzania jest udzielona zgoda.

7.
Do Pani/Pana danych osobowych w celach niekomercyjnych, mogę mieć dostęp nasze podmioty
przetwarzające jak kancelaria prawna, dostawcy, firmy kurierskie i transportowe tylko
i wyłącznie w celu realizacji umów.

8.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia
sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

9.
Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza
przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

10.
Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany
w tym również w formie profilowania.

RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 r. ONLY OAK Piotr Wierzbicki zwany ONLY OAK ul. Gąbińska 9/118
01-703 Warszawa NIP: 7591592147 informujemy, iż:

1.
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  ONLY OAK Piotr Wierzbicki
zwany ONLY OAK ul. Gąbińska 9/118 01-703 Warszawa NIP: 7591592147

2.
Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Piotr Wierzbicki
(email: kontakt@onlyoak.pl).

3.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą
w celach zawarcia i wykonania umów: sprzedaży, transportu, usługi
znakowania i pakowania. Podstawą przetwarzania danych w takim przypadku
jest art. 6 ust 1 pkt b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 r., tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy
i podjęcia działań przed zawarciem umowy.

4.
W przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez
Administratora w celach marketingowych podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust 1 pkt a)
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
tj. udzielona zgoda.

5.
Podanie danych ma charakter dobrowolny. Zapewniamy również Państwa, że dane nie
będą sprzedawane lub w inny sposób przekazywane innym podmiotom do celów komercyjnych,
chyba, że osoba, której dane dotyczą udzieli na to zgody. Państwa dane osobowe nie
będą także przekazywane do państwa trzeciego.

6.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane:

a) przez okres 5 pełnych lat obrotowych od czasu rozwiązania, wygaśnięcia lub wykonania
danej umowy, której dane dotyczą lub

b) do czasu cofnięcia zgody w przypadku gdy podstawą przetwarzania jest udzielona zgoda.

7.
Do Pani/Pana danych osobowych w celach niekomercyjnych, mogę mieć dostęp nasze podmioty
przetwarzające jak kancelaria prawna, dostawcy, firmy kurierskie i transportowe tylko
i wyłącznie w celu realizacji umów.

8.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia
sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

9.
Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza
przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

10.
Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany
w tym również w formie profilowania.

ONLY OAK
ul. Gąbińska 9/118
01-703 Warszawa
kontakt@onlyoak.pl
Tel. 570 513 339