REGULAMIN B2B

– Wstępne –

Właścicielem serwisu i administratorem jest firma ONLY OAK
Piotr Wierzbicki ul. Gąbińska 9/118 01-703 Warszawa, zwana dalej onlyoak.pl.
W zakresie sprzedaży hurtowej (B2B) współpracujemy z firmami i instytucjami.
Wszystkie zlecenia realizowane są
zgodnie z obowiązującym prawem polskim.

 

– Zapytania ofertowe –

Mogą Państwo złożyć zapytanie
ofertowe poprzez formularz kontaktowy , drogą elektroniczną poprzez email-a,
bądź telefonicznie. W odpowiedzi na Państwa zapotrzebowanie, zostanie przesłana
oferta drogą elektoniczną na podany adres email.
Aby ceny były widoczne dla Państwa, należy się zarejestrować do serwisu.
Wypełnić formularz rejestracyjny, wraz z dołączonym plikem CeiDG.
Po weryfikacji profilu działalności, przyznany zostanie
login i hasło do serwisu onlyoak.pl
Czas weryfikacji zwykle nie przekracza 24 godzin.

 

– Zamówienia –

Umowa sprzedaży jest zawarta w momencie podpisania zamówienia przez Zamawiającego,
osoby uprawnionej do zobowiązań finansowych firmy.
W zamówieniu zostaną określone
wybrane produkty z identyfikującym je kodem, zamawianą ilością i ceną.
Jeśli zamawiany jest produkt ze znakowaniem, określona jest metoda znakowania,
ilość miejsc i jego wielkość. W tym przypadku do zamówienia załączana jest
wizualizacja produktu z naniesionym logo metodą graweru laserowego.
W zamówieniu
jest również uzgodniony termin dostawy wybranych produktów.
Termin realizacji
zamówienia liczony jest od daty otrzymania potwierdzenia zamówienia, pisemnej
akceptacji projektu i uregulowania płatności. W przypadku jakichkolwiek
zmian projektu, termin realizacji liczony jest od nowa.
Klient ma prawo zamówić
każdy z produktów jako wzór w ilości 1 sztuki przed złożeniem finalnego
zamówienia.
Onlyoak.pl zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia
w przypadku gdy nie ma faktycznej możliwości jego realizacji ze względu na brak
półproduktów u swojego dostawcy.
Onlyoak.pl zastrzega sobie prawo do odmowy
realizacji zamówienia, jeśli na stanie magazynowym jest niewystarczająca ilość
towaru bądź jeśli termin realizacji jest nierealny do wykonania,
o czym poinformuje klienta drogą mailową oraz telefonicznie.
Podpisanie zamówienia
jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez zamawiającego wszystkich postanowień
zawartych w Regulaminie katalogu internetowego Onlyoak.pl

 

– Ceny –

Podane ceny w katalogu internetowym Onlyoak.pl, są cenami netto, nie obejmują
podatku VAT od towarów i usług w wysokości określonej przez obowiązujące prawo.
Podatek należy doliczyć do podanych cen. Ceny nie uwzględniają kosztów transportu
i znakowania.
Katalog internetowy Onlyoak.pl zastrzega sobie prawo do zmiany cen,
w przypadku zmiany kursów walut lub zmiany obowiązujących stawek opłat celnych

Ostateczne ceny produktów i usług są zawarte w zamówieniu.

 

– Wysyłka towaru –

Termin dostawy zamawianych produktów jest ustalany indywidualnie i jest zawarty
w zamówieniu.
Koszty związane z dostawą zamawianych produktów pokrywa Zamawiający

Zamawiający ma prawo do zamówienia własnego środka transportu.
Onlyoak.pl
zastrzega sobie prawo do wstrzymania dostawy, w przypadku
istniejących zaległości płatniczych.

 

– Rezygnacja z zamówienia –

Z zamówienia można zrezygnować do momentu gdy Onlyoak.pl nie podjął działań
związanych z: zamówieniem materiałów do produkcji, z samą produkcją lub
znakowaniem towaru.
W przypadku rozpoczęcia realizacji zamówienia,
Rezygnacja z zamawianego towaru, po podpisaniu zamówienia przez Zamawiającego,
wiąże się z poniesieniem kosztów w wysokości zamawianego towaru. Onlyoak.pl
zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia, jeśli na stanie
magazynowym jest niewystarczająca ilość towaru bądź jeśli termin realizacji
jest nierealny do wykonania, o czym poinformuje klienta drogą
mailową oraz telefonicznie.

 

– Reklamacje –

Zamawiający zobowiązany jest do sprawdzenia dostarczonego towaru,
w przypadku wykrycia wady towaru lub błędnej realizacji zamówienia fakt ten
należy natychmiast zgłosić pracownikowi serwisu Onlyoak.pl.
Termin składania reklamacji wynosi do 7 dni od daty otrzymania przesyłki.

Warunkiem przyjęcia reklamacji jest odesłanie towaru na własny koszt lub
dostarczenie osobiście na adres serwisu, załączając pisemny opis wady
produktu oraz swoje dane i nr zamówienia.
W przypadku niezgodności
dostarczonego towaru z podpisanym zamówieniem przez Zamawiającego,
Onlyoak.pl zobowiązany jest do dostarczenia braków, lub wymiany wadliwych
towarów.
Onlyoak.pl zastrzega sobie prawo do wystąpienia różnicy pomiędzy
odcieniem koloru artykułów wskazanych na stronie serwisu, a odcieniem
koloru przesłanego towaru będącego przedmiotem zamówienia.
Produkty prezentowane na stronie www.onlyoak.pl a szczególnie ich faktury
i kolory są poglądowe i przedstawiają przykładowy finalny towar gotowy do sprzedaży.
Mając na uwadze zbudowanie jak najlepszych relacji z naszymi klientami zobowiązujemy
się do wykonania produktu wybranego przez klienta z zachowaniem należytej
staranności i dokładności, jednakże klient powinien mieć na uwadze fakt, iż każdy
kolejny produkt może posiadać minimalne różnice lekko odbiegające od produktów
poglądowych zamieszczonych na stronie www. Zmiany te mogą być najbardziej zauważalne
w usłojeniu lub odcieniu surowego drewna. Różnica w kolorystyce może również wynikać
z rodzaju urządzenia, na którym jest wyświetlany dany produkt oraz odbiegać od wzornika,
który został wykonany dużo wcześniej.
Reklamacje towarów znakowych przez
inne podmioty niż Onlyoak.pl nie będą rozpatrywane.

 

– Postanowienia końcowe –

Onlyoak.pl zastrzega sobie prawo do:
Zmiany cen produktów w ofercie sklepu w trakcie dnia,
Wprowadzenia lub wycofania produktów do/z oferty w trakcie dnia,
Dokonania zmian w organizowanych akcjach promocyjnych w trakcie dnia,
Wydłużenia czasu realizacji zamówienia w przypadku gdy opóźnienie jest
spowodowane przez czynniki niezależne od firmy.
W sprawach nieregulowanych przez niniejszy regulamin zastosowanie znajdują
przepisy kodeksu cywilnego. Ewentualne sprawy sporne będą rozstrzygane
w sądzie właściwym dla właściciela Onlyoak.pl.
Znaki firmowe oraz logotypy firm składających zamówienie nigdy
nie są udostępniane osobom trzecim.

REGULAMIN B2B

– Wstępne –

Właścicielem serwisu i administratorem jest firma ONLY OAK
Piotr Wierzbicki ul. Gąbińska 9/118 01-703 Warszawa, zwana dalej onlyoak.pl.
W zakresie sprzedaży hurtowej (B2B) współpracujemy z firmami i instytucjami.
Wszystkie zlecenia realizowane są
zgodnie z obowiązującym prawem polskim.

 

– Zapytania ofertowe –

Mogą Państwo złożyć zapytanie
ofertowe poprzez formularz kontaktowy , drogą elektroniczną poprzez email-a,
bądź telefonicznie. W odpowiedzi na Państwa zapotrzebowanie, zostanie przesłana
oferta drogą elektoniczną na podany adres email.
Aby ceny były widoczne dla Państwa, należy się zarejestrować do serwisu.
Wypełnić formularz rejestracyjny, wraz z dołączonym plikem CeiDG.
Po weryfikacji profilu działalności, przyznany zostanie
login i hasło do serwisu onlyoak.pl
Czas weryfikacji zwykle nie przekracza 24 godzin.

 

– Zamówienia –

Umowa sprzedaży jest zawarta w momencie podpisania zamówienia przez Zamawiającego,
osoby uprawnionej do zobowiązań finansowych firmy.
W zamówieniu zostaną określone
wybrane produkty z identyfikującym je kodem, zamawianą ilością i ceną.
Jeśli zamawiany jest produkt ze znakowaniem, określona jest metoda znakowania,
ilość miejsc i jego wielkość. W tym przypadku do zamówienia załączana jest
wizualizacja produktu z naniesionym logo metodą graweru laserowego.
W zamówieniu
jest również uzgodniony termin dostawy wybranych produktów.
Termin realizacji
zamówienia liczony jest od daty otrzymania potwierdzenia zamówienia, pisemnej
akceptacji projektu i uregulowania płatności. W przypadku jakichkolwiek
zmian projektu, termin realizacji liczony jest od nowa.
Klient ma prawo zamówić
każdy z produktów jako wzór w ilości 1 sztuki przed złożeniem finalnego
zamówienia.
Onlyoak.pl zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia
w przypadku gdy nie ma faktycznej możliwości jego realizacji ze względu na brak
półproduktów u swojego dostawcy.
Onlyoak.pl zastrzega sobie prawo do odmowy
realizacji zamówienia, jeśli na stanie magazynowym jest niewystarczająca ilość
towaru bądź jeśli termin realizacji jest nierealny do wykonania,
o czym poinformuje klienta drogą mailową oraz telefonicznie.
Podpisanie zamówienia
jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez zamawiającego wszystkich postanowień
zawartych w Regulaminie katalogu internetowego Onlyoak.pl

 

– Ceny –

Podane ceny w katalogu internetowym Onlyoak.pl, są cenami netto, nie obejmują
podatku VAT od towarów i usług w wysokości określonej przez obowiązujące prawo.
Podatek należy doliczyć do podanych cen. Ceny nie uwzględniają kosztów transportu
i znakowania.
Katalog internetowy Onlyoak.pl zastrzega sobie prawo do zmiany cen,
w przypadku zmiany kursów walut lub zmiany obowiązujących stawek opłat celnych

Ostateczne ceny produktów i usług są zawarte w zamówieniu.

 

– Wysyłka towaru –

Termin dostawy zamawianych produktów jest ustalany indywidualnie i jest zawarty
w zamówieniu.
Koszty związane z dostawą zamawianych produktów pokrywa Zamawiający

Zamawiający ma prawo do zamówienia własnego środka transportu.
Onlyoak.pl
zastrzega sobie prawo do wstrzymania dostawy, w przypadku
istniejących zaległości płatniczych.

 

– Rezygnacja z zamówienia –

Z zamówienia można zrezygnować do momentu gdy Onlyoak.pl nie podjął działań
związanych z: zamówieniem materiałów do produkcji, z samą produkcją lub
znakowaniem towaru.
W przypadku rozpoczęcia realizacji zamówienia,
Rezygnacja z zamawianego towaru, po podpisaniu zamówienia przez Zamawiającego,
wiąże się z poniesieniem kosztów w wysokości zamawianego towaru. Onlyoak.pl
zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia, jeśli na stanie
magazynowym jest niewystarczająca ilość towaru bądź jeśli termin realizacji
jest nierealny do wykonania, o czym poinformuje klienta drogą
mailową oraz telefonicznie.

 

– Reklamacje –

Zamawiający zobowiązany jest do sprawdzenia dostarczonego towaru,
w przypadku wykrycia wady towaru lub błędnej realizacji zamówienia fakt ten
należy natychmiast zgłosić pracownikowi serwisu Onlyoak.pl.
Termin składania reklamacji wynosi do 7 dni od daty otrzymania przesyłki.

Warunkiem przyjęcia reklamacji jest odesłanie towaru na własny koszt lub
dostarczenie osobiście na adres serwisu, załączając pisemny opis wady
produktu oraz swoje dane i nr zamówienia.
W przypadku niezgodności
dostarczonego towaru z podpisanym zamówieniem przez Zamawiającego,
Onlyoak.pl zobowiązany jest do dostarczenia braków, lub wymiany wadliwych
towarów.
Onlyoak.pl zastrzega sobie prawo do wystąpienia różnicy pomiędzy
odcieniem koloru artykułów wskazanych na stronie serwisu, a odcieniem
koloru przesłanego towaru będącego przedmiotem zamówienia.
Produkty prezentowane na stronie www.onlyoak.pl a szczególnie ich faktury
i kolory są poglądowe i przedstawiają przykładowy finalny towar gotowy do sprzedaży.
Mając na uwadze zbudowanie jak najlepszych relacji z naszymi klientami zobowiązujemy
się do wykonania produktu wybranego przez klienta z zachowaniem należytej
staranności i dokładności, jednakże klient powinien mieć na uwadze fakt, iż każdy
kolejny produkt może posiadać minimalne różnice lekko odbiegające od produktów
poglądowych zamieszczonych na stronie www. Zmiany te mogą być najbardziej zauważalne
w usłojeniu lub odcieniu surowego drewna. Różnica w kolorystyce może również wynikać
z rodzaju urządzenia, na którym jest wyświetlany dany produkt oraz odbiegać od wzornika,
który został wykonany dużo wcześniej.
Reklamacje towarów znakowych przez
inne podmioty niż Onlyoak.pl nie będą rozpatrywane.

 

– Postanowienia końcowe –

Onlyoak.pl zastrzega sobie prawo do:
Zmiany cen produktów w ofercie sklepu w trakcie dnia,
Wprowadzenia lub wycofania produktów do/z oferty w trakcie dnia,
Dokonania zmian w organizowanych akcjach promocyjnych w trakcie dnia,
Wydłużenia czasu realizacji zamówienia w przypadku gdy opóźnienie jest
spowodowane przez czynniki niezależne od firmy.
W sprawach nieregulowanych przez niniejszy regulamin zastosowanie znajdują
przepisy kodeksu cywilnego. Ewentualne sprawy sporne będą rozstrzygane
w sądzie właściwym dla właściciela Onlyoak.pl.
Znaki firmowe oraz logotypy firm składających zamówienie nigdy
nie są udostępniane osobom trzecim.

ONLY OAK
ul. Gąbińska 9/118
01-703 Warszawa
kontakt@onlyoak.pl
Tel. 570 513 339