POLITYKA PRYWATNOŚCI

Każdy użytkownik serwisu online onlyoak.pl.pl jest zobowiązany
do zaakceptowania polityki prywatności, która definiuje zasady oraz sposób gromadzenia,
przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych.

 

Dane osobowe
Każdy użytkownik jest proszony o podanie wiarygodnych danych firmowych. Wymagamy jedynie
tych danych, które są niezbędne w dalszym postępowaniu sprzedażowym. Wg Ustawy
o ochronie danych osobowych z dnia 29.09.1997 (Dz.U. Nr 133, poz. 883)
wszystkie uzyskiwane dane osobowe są chronione i wykorzystywane wyłącznie do celów
informacyjnych i marketingowych, na potrzeby firmy ONLY OAK Piotr Wierzbicki
zwaną dalej Only Oak. Wszystkie gromadzone przez system dane osobowe użytkowników,
wykorzystywane są do prawidłowej realizacji zamówień. Dane udostępniane
są wyłącznie firmom pośredniczącym w realizacji zamówień (np firmom kurierskim).
Firmy te wykorzystują przekazane dane wyłącznie w celu prawidłowej realizacji zamówienia.

 

Przechowywanie danych osobowych
Dane firmowe i osobowe zawarte w formularzu rejestracyjnym są przechowywane i przetwarzane
w sposób zgodny z wymogami polskiego prawa, w szczególności z Ustawą o Ochronie Danych
Osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883). Zbiór zgromadzonych danych
osobowych traktowany jest jako wydzielona baza danych, która przechowywana jest na serwerze
tego systemu w specjalnie wydzielonej strefie bezpieczeństwa. Administratorem danych
gromadzonych przez system zapytań on-line www.onlyoak.pl jest firma ONLY OAK
Piotr Wierzbicki ul. Gąbińska 9/118 01-703 Warszawa

 

Cookies
System onlyoak.pl używa cookies do analizowania statystyki ruchu użytkowników.
Wyłączenie przez użytkownika w swojej przeglądarce obsługi cookies nie
spowoduje utrudnień w korzystaniu z systemu zamówień onlyoak.pl

W razie jakichkolwiek wątpliwości, pytań – prosimy pisać na adres: kontakt@onlyoak.pl

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Każdy użytkownik serwisu online onlyoak.pl.pl jest zobowiązany
do zaakceptowania polityki prywatności, która definiuje zasady oraz sposób gromadzenia,
przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych.

 

Dane osobowe
Każdy użytkownik jest proszony o podanie wiarygodnych danych firmowych. Wymagamy jedynie
tych danych, które są niezbędne w dalszym postępowaniu sprzedażowym. Wg Ustawy
o ochronie danych osobowych z dnia 29.09.1997 (Dz.U. Nr 133, poz. 883)
wszystkie uzyskiwane dane osobowe są chronione i wykorzystywane wyłącznie do celów
informacyjnych i marketingowych, na potrzeby firmy ONLY OAK Piotr Wierzbicki
zwaną dalej Only Oak. Wszystkie gromadzone przez system dane osobowe użytkowników,
wykorzystywane są do prawidłowej realizacji zamówień. Dane udostępniane
są wyłącznie firmom pośredniczącym w realizacji zamówień (np firmom kurierskim).
Firmy te wykorzystują przekazane dane wyłącznie w celu prawidłowej realizacji zamówienia.

 

Przechowywanie danych osobowych
Dane firmowe i osobowe zawarte w formularzu rejestracyjnym są przechowywane i przetwarzane
w sposób zgodny z wymogami polskiego prawa, w szczególności z Ustawą o Ochronie Danych
Osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883). Zbiór zgromadzonych danych
osobowych traktowany jest jako wydzielona baza danych, która przechowywana jest na serwerze
tego systemu w specjalnie wydzielonej strefie bezpieczeństwa. Administratorem danych
gromadzonych przez system zapytań on-line www.onlyoak.pl jest firma ONLY OAK
Piotr Wierzbicki ul. Gąbińska 9/118 01-703 Warszawa

 

Cookies
System onlyoak.pl używa cookies do analizowania statystyki ruchu użytkowników.
Wyłączenie przez użytkownika w swojej przeglądarce obsługi cookies nie
spowoduje utrudnień w korzystaniu z systemu zamówień onlyoak.pl

W razie jakichkolwiek wątpliwości, pytań – prosimy pisać na adres: kontakt@onlyoak.pl

ONLY OAK
ul. Gąbińska 9/118
01-703 Warszawa
kontakt@onlyoak.pl
Tel. 570 513 339